T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

Triail Aisteoireachta

  /  Fíbín Media   /  Triail Aisteoireachta
Aisteoirí á lorg do shraith nua dhrámaíochta!
Tá Fíbín Films sa tóir ar aisteoirí a bhfuil Gaeilge líofa acu do róil éagsúla i sraith dhrámaíochta Ghaeilge.
Beidh an siút ar siúl idir lár mhí Eanáir agus Márta 2024 i nGaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall.
 • Ní mór d’iarrthóirí a bheith líofa sa Ghaeilge. Ba mhaith linn cloisteáil ó aisteoirí a bhfuil canúint Uladh/Thír Chonaill acu ach go háirithe.
 • Ní mór d’iarrthóirí a bheith ag cur fúthu in Éirinn agus go hidéalach, bheidís lonnaithe i nDún na nGall agus sa cheantar mórthimpeall.
 • Ba mhaith linn cloisteáil ó aisteoirí de gach aois, inscne, cine, agus eitneacht.
 • Níl taithí aisteoireachta riachtanach
 • Tá pá ag dul leis na róil seo
Má tá suim agat ann, cuir an t-eolas seo a leanas chuig aine@aineosullivancasting.com
 • D’ainm
 • An áit a bhfuil tú lonnaithe
 • Grianghraf nó seat cinn a tógadh le déanaí
 • CV aisteoireachta, más bainteach
 • Nóta faoi do leibhéal cumais sa Ghaeilge

 

Actors wanted for new drama series!
Fibin Films are looking for Irish-speaking actors for a variety of roles in their Irish-language drama series.
Filming will take place between Mid-January and March 2024 in Gaoth Dobhair, Donegal.
 • Applicants must be fluent in Irish. Fibin Films are particularly interested in receiving applications from actors with Ulster/Tyrconal accents.
 • Applicants must be based in Ireland and ideally be based in Donegal and the surrounding areas
 • We are keen to hear from actors of all ages, genders, race and ethnicities
 • Acting experience is not essential
 • These are paid roles

If interested, please send the following to aine@aineosullivancasting.com

 • Your name
 • Where you are based
 • A recent photograph or headshot
 • An acting CV, if applicable
 • A note about your level of Irish Language