{:ga}Tóraíocht sa Dubhlann, Gaillimh 10-13 Samhain{:}{:en}Tóraíocht in The Black Box Theatre, Galway 10-13 November{:}

  /  Newsletter   /  {:ga}Tóraíocht sa Dubhlann, Gaillimh 10-13 Samhain{:}{:en}Tóraíocht in The Black Box Theatre, Galway 10-13 November{:}

{:ga}

TÓRAÍOCHT

Léiríonn Fíbín Tóraíocht – leagan nua den scéal Tóraíocht Dhiarmada agus Ghráinne – curtha in oiriúint agus stiúrtha ag Mikel Murfi agus scríofa ag Philip Doherty. Is scéal grá lán le héachtaí aisteacha agus fathaigh é Tóraíocht a úsáideann amharcíomhánna cumhachtacha. Bogann an scéal ar aghaidh níos tapa ná haon rás carranna, léimeann an scéal níos airde ná haon léimneoir cuaille agus tá dhá oiread grá sa scéal agus a bheadh ag aon Fhrancach agus Diarmaid agus Gráinne ag déanamh iarracht a bheith céim chun tosaigh ar Fionn agus na Fianna!

Tá cliar iontach againn sa dráma – Lesley Conroy, Kate Finegan, Liz Fitzgibbon, Jonathan Gunning, Fionnuala Gygax, agus Seán T. Ó Meallaigh.

Beidh fotheidil Bhéarla le gach léiriú.

DÁTAÍ
Déardaoin 10 Samhain 8i.n (réamhléiriú)
Dé hAoine 11 Samhain 2.in & 8i.n
Dé Sathairn 12 Samhain 8i.n
Dé Domhnaigh 13 Samhain 2i.n

TICÉID: €15 / €13
Ráta speisialta €10 le haghaidh grúpaí thar 20, daltaí iar-bhunscoile agus mic léinn sa tríú leibhéal.

Cuir do thicéad in áirithe ar líne anseo nó ar an nguthán ar 091-569777

Le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon agus RTÉ Supporting the Arts

AC_FUND_Theatre-300x143

rte_sta_logo_full_color_white_back_rgb_jpg{:}{:en}

TÓRAÍOCHT

Fíbín presents Tóraíocht –  a new version of Tóraíocht Dhiarmada agus Ghráinne – adapted and directed by Mikel Murfi and written by Philip Doherty. Tóraíocht is a love story full of outlandish feats and monsters! The story moves faster than any car-chase, jumps higher than any vaulter, and loves twice as much as any Frenchman, as Diarmuid and Gráinne attempt to stay one step ahead of Fionn and the Fianna!

We have an excellent cast – Lesley Conroy, Kate Finegan, Liz Fitzgibbon, Jonathan Gunning, Fionnuala Gygax, and Seán T. Ó Meallaigh.

All performances will be subtitled in English.

DATES

Thursday 10 November 8pm (Preview)

Friday 11 November 2pm & 8pm
Saturday 12 November 8pm
Sunday 13 November 2pm

TICKETS: €15 / €13
Special Rate: €10 pp for groups of 20 or more, secondary school pupils and third level students.
Book your tickets online here or by calling box office on 091-569777

Supported by the Arts Council and RTÉ Supporting the Arts

AC_FUND_Theatre-300x143

 

rte_sta_logo_full_color_white_back_rgb_jpg{:}