{:ga}Tóraíocht Dhiarmada & Ghráinne faoi lánseol{:}{:en}The Pursuit of Diarmuid & Gráinne is well underway{:}

  /  Uncategorized   /  {:ga}Tóraíocht Dhiarmada & Ghráinne faoi lánseol{:}{:en}The Pursuit of Diarmuid & Gráinne is well underway{:}

{:ga}Tá Corcaigh sroichte ag an Tóraíocht – beidh mórdhráma Gaeilge na bliana stiúrtha ag Mikel Murfi ar stáitse san Everyman anocht ag 8i.n

Bhí oíche oscailte iontach againn in Amharclann Halla na Cathrach i nGaillimh agus tá an chliar agus an criú ar bís leis an bhfreagairt dhearfach ón lucht féachana go dtí seo. Cúpla seans fós agaibh an dráma a fheiceáil roimh dheireadh na camchuairte.

DÁTAÍ
The Everyman, CORCAIGH: 13 Aibreán, Guth: 021 450 1673
Draíocht, BAILE ÁTHA CLIATH: 17 & 18 Aibreán, Guth: 01 885 2622
VISUAL, CEATHARLACH: 26 Aibreán, Guth: 059 917 2400

Tá cliar iontach againn sa dráma – Gráinne Bleasdale, Kate Finegan, Liz FitzGibbon, Fionnuala Gygax, Méabh Ní Chualáin agus Seán T. Ó Meallaigh.

Tá seónna speisialta do ghrúpaí meánscoile le linn an lae i ngach ionad. Faigh an pacáiste réamh-rannpháirtíochta do scoileanna ar ár suíomh anois.

Beidh fotheidil Bhéarla le gach léiriú.

Cuir bhur dticéid in áirithe anseo. Tá an seó feiliúnach d’aoisghrúpa 12 bliain d’aois ar aghaidh! Féach blaisín anseo den léiriú!

Bígí linn chun 15 bliain de dhrámaí Fíbín a cheiliúradh linn!!{:}{:en}Tóraíocht Dhiarmada & Ghráinne has reached Cork City – one of the biggest Irish language plays this year, directed by Mikel Murfi will be performed on The Everyman stage tonight at 8pm

We had a brilliant opening night in The Town Hall Theatre in Galway and the cast and crew are absolutely thrilled with the response from the audience to date. You still have a few more chances to catch the show before the tour finishes up!

DATES

The Everyman, CORK: 13 April, Tel: 021 450 1673

Draíocht, DUBLIN: 17 & 18 April, Tel 01 885 2622

VISUAL, CARLOW: 26 April, Tel 059 917 2400

We have an excellent cast –  Gráinne Bleasdale, Kate Finegan, Liz FitzGibbon, Fionnuala Gygax, Méabh Ní Chualáin and Seán T. Ó Meallaigh.

There are special matinée schools performances in each venue. Find the pre-engagement packs for schools on our Website now.

All performances will be subtitled in English.

Book your tickets here. The play is suitable for ages 12 upwards. Check out our Tóraíocht promo video here.

Join us as we celebrate 15 years of Irish theatre Fíbín style!!

 {:}