T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

{:ga}Ticéid ‘AN TRIAIL’ ag díol go sciobtha!{:}{:en}‘AN TRIAIL’ tour tickets selling fast!{:}

  /  News   /  {:ga}Ticéid ‘AN TRIAIL’ ag díol go sciobtha!{:}{:en}‘AN TRIAIL’ tour tickets selling fast!{:}

{:ga}

An bhfuil bhur dticéid do ‘An Triail’ curtha in áirithe agaibh fós?

Ná déanaigí aon mhoill agus cuirigí in áirithe láithreach iad mar tá siad ag díol go sciobtha!

COSTAS: *€12.50 (D’fhéadfadh *táille áirithinte a bheith i gceist) agus téann múinteoirí in aisce!

AM: 10.30r.n. & 12.30i.n. (10r.n. & 12i.n. i gCorcaigh)

FAD: 1 uair

DÁTAÍ 2017

25 M. Fómhair: Hawk’s Well TheatreSLIGEACH Guth: 071-916 1518

28 M. Fómhair: The Everyman, CORCAIGH Guth: 021-450 1673

2 & 3 D. Fómhair: The Belltable, LUIMNEACH Guth: 061-953 400

5 & 6 D. Fómhair: Visual Carlow, CEATHARLACH Guth: 059-917 2400

9-11 D. Fómhair: An Taibhdhearc, GAILLIMH Guth: 091-563 600

13 D. Fómhair: Dean Crowe Theatre, BAILE ÁTHA LUAIN Guth: 090-649 2129

16-20 D. Fómhair: AXIS Baile Munna, BAILE ÁTHA CLIATH Guth: 01-883 2100

Cuir bhur dticéid in áirithe inniu agus ná caill amach ar an léiriú físiúil agus fisiciúil seo ó Fíbín!

Féach thíos nóta do mhúinteoirí a bheidh ag dul i dteagmháil leis an AXIS i mBaile Munna:

Ní mór áirithintí a chinntiú le héarlais 20% leis an méid atá fanta íoctha 4 seachtainí ina

dhiaidh sin. D’áirithintí a dhéantar níos gaire den seó, ní mór an t-íocaíocht iomlán a

bheith déanta seachtain amháin roimh an dáta a cuireadh in áirithe.

 

Téigh anonn chuig leathanach ‘An Triail’ le haghaidh gach eolas eile agus faigh eolas
oideachasúil faoin dráma chomh maith anseo
{:}{:en}

Have you booked your tickets for ‘An Triail’ yet?

Don’t delay and book your tickets today!

TICKETS: €12.50* – Teachers go FREE!
*A booking fee may apply!!

TIME: 10.30am & 12.30pm (10am & 12pm in Cork)

DURATION: 1 hour (no interval)

 

2017 TOUR DATES

25 September: Hawk’s Well TheatreSLIGO Tel: 071-916 1518

28 September: The EverymanCORK Tel: 021-450 1673

2 & 3 October: The Belltable, LIMERICK Tel: 061-953 400

5 & 6 October: Visual CarlowCARLOW Tel: 059-917 2400

9-11 October: An TaibhdhearcGALWAY Tel: 091-563 600

13 October: Dean Crowe TheatreATHLONE Tel: 090-649 2129

16-20 October: AXIS BallymunDUBLIN Tel: 01-883 2100

Book your tickets today and don’t miss out on this highly animated and physical play by Fíbín.

For teachers contacting the AXIS Ballymun please note ALL reservations must be confirmed with a 20% deposit with the remaining amount due 4 weeks later. For reservations made closer to the event the payment must still be paid in full one week before the event date booked.

Click on the ‘An Triail’ page for more details and find some educational information about the play here 

 

 {:}