T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

Táimid ag earcú!

  /  Fíbín Media   /  Táimid ag earcú!

Post Eagarthóireachta (Video Editor)

Tá Meangadh Fíbín, comhlacht léiriúcháin Teilifíse atá bunaithe i gConamara, ag lorg iarratais ar phost mar Eagarthóir, ar bhonn lánaimseartha.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil suim acu sa scéalaíocht chruthaitheach agus ar mhaith leo a bheith ag obair i dtimpeallacht oibre chruthaitheach agus chomhoibríoch.

Príomhscileanna:

– Ard-Dioplóma sa Teilifís agus Léiriú na Meán nó a choibhéis

– Eolas agus taithí ar chórais eagrúcháin agus a gcuid feidhmeanna m.sh Avid, Adobe Premiere Pro agus Final Cut Pro X.

– Is buntáiste é eolas a bheith agat ar sheachadadh clár chuig craoltóirí agus a bheith ábalta grádú

– Ábalta treoracha a thógáil agus tascanna a chomhlíonadh ar bhealach proifisiúnta

– Ábalta obair ó do stuaim féin ach ábalta obair mar pháirt d’fhoireann le scileanna maithe idirphearsanta

– Ní mór a bheith eagraithe agus cruinn

– Ábalta scéalta a insint le pictiúir

– Spéis agus díocas foghlama thar a bheith tábhachtach

– Ní mór leibhéal Gaeilge sásúil a bheith ag an iarrthóir

Seol CV agus litir chlúdaigh chuig bernie@fibinmedia.ie

Sprioc: 7 Eanáir