T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

{:ga}Táillí Áirithinte{:}{:en}Booking Fees{:}

  /  Uncategorized   /  {:ga}Táillí Áirithinte{:}{:en}Booking Fees{:}

{:ga}Bhí *táillí áirithinte san áireamh i bpraghas ticéid Fíbín le blianta beaga anuas chun praghas na dticéid a choinneáil chomh híseal agus ab fhéidir dár lucht féachana. Ar an drochuair níl sé ar ár gcumas é seo a dhéanamh i mbliana mar gheall ar ardú i ráta cíos na n-ionaid éagsúla. Beidh táillí áirithinte sa bhreis ar phraghas na dticéid i mbliana. Gabh ár leithscéal má chuireann sé seo as d’aon duine.

*Athraíonn táillí áirithinte ó ionad go hionad. Ní ghearrann gach ionad táille áirithinte.{:}{:en}In previous years Fíbín has included *booking fees in our ticket prices to keep prices as low as possible for our audiences.  Unfortunately with increasing venue rental rates we are no longer in a position to do that so this year booking fees are in addition to the ticket price. We apologise for any inconvenience caused.

* Booking fees vary from venue to venue. Not all venues charge booking fees.{:}