T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

Spás ar fáil le Cead Pleanála do Chaife c 77M2 – Space available with Planning Permission for Café c. 77sqm{:}

  /  Fíbín Teo   /  Spás ar fáil le Cead Pleanála do Chaife c 77M2 – Space available with Planning Permission for Café c. 77sqm{:}

{:ga}Tugtar cuireadh dóibh siúd a bhfuil taithí acu a bheith ag bainistiú /ag obair i gcafé / i mbialann a spéis a léiriú chun léas a ghlacadh ar shuíomh nua i nDeisceart Chonamara ar an R336 agus ar phríomhshlí an Atlantaigh Fhiáin.  Téann na mílte turasóirí thar dhoras an fhoirgnimh seo atá buailte ar Chuan Ros an Mhíl chuile bhliain. Tá pobal fuinniúil áitiúil sa gceantar a bhfuil sé suite, áit a bhfeidhmíonn roinnt coláistí samhraidh chomh maith.

Spás ar fáil do chaifé nua

An bhfuil suim agat caifé a oscailt i gConamara?

Tá an caifé féin thart ar c.77m2 lena n-áirítear spás do thart ar 80 custaiméara bhord ag an am, leithreas do fhir/mhná agus leithreas do dhaoine faoi mhíchumas. Tá féidearthacht chomh maith chun áit suí a chóriú ar chúl an fhoirgnimh, áit atá ag féachaint ó dheas. Tá athchóiriú déanta ar an bhfoirgneamh seo le gairid, agus ar an díon ceann tuí agus tá sé thar a bheith feiceálach ón mbóthar.

Tá oifigí oibre thuas an staighre áit a bhfeidhmíonn comhlacht amharclannaíochta aitheanta agus comhlacht léirithe teilifíse.

Tá sé suite le taobh TG4, tá bunscoil agus halla pobail trasna an bhóthair agus an séipéal áitiúil in aice leis. Tá suas le 300 duine ag obair cúpla céad slat ón bhfoirgneamh. Tá spás páirceála do thart ar 50 carr ar fáil chomh maith.

Téarmaí léasa solúbtha ar fáil le dhá mhí saor ó chíos i dtús aimsire.

Má tá spéis agat an deis seo a thapú líon isteach an fhoirm seo nó déan teagmháil linn ag eolas@fibinmedia.ie roimh Dé Luain an 17 Feabhra 2020.{:}{:en}Expressions of Interest are invited from experienced restaurateurs/coffee shop operators for this unique opportunity to lease a new location in South Connemara on the R336 which is the primary Wild Atlantic Way route. This premises which is on the doorstep of Rossaveal harbour has thousands of tourists passing the door each summer along with a vibrant local community, which includes a number of Irish summer colleges.

Fíbín Expression of Interest Café

Would you like to open a café in Connemara?

The restaurant measures c.77 sq ms incorporating approximately 80 covers, ladies, gents and disabled access toilets and an opportunity to expand a sitting area to the rear of the building which is south facing and away from traffic.  The property has been newly renovated incorporating a traditional thatched roof and is highly visible as you approach from both sides.

The building itself has working offices upstairs, comprising an award-winning theatre company and a children’s television production company.

It is situated adjacent to TG4, across the road from the local primary school and community hall and close to the local church. There are approximately 300 people working within a radius of a few hundred yards of the building. The site also incorporates approximately 50 car parking spaces

Flexible lease terms available with an initial two months rent free period.

Interested parties please fill in this online form or contact us at eolas@fibinmedia.ie before Monday the 17th of February 2020.{:}