T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

27

November

Sraith ina bhfiosraíonn Dara Ó’ Cinnéide  na héifeachtaí atá ag teicneolaíocht, straitéisí, oideachas agus eolas nua ar an spórt. Fiosraíonn Dara cén t-athrú atá tar éis tarlú agus in olcas nó chun feabhais atá an cluiche ag dul.

 

A series where Dara Ó’ Cinnéide explores the effects technology, strategy, education and new information has on the sport. Dara investigates what change is after happening and is it enhancing the game or having negative effects.