T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

01

November

About

Is ceiliúradh ar chruthaitheacht agus ar nuálaíocht na n-óg é Cruthaím, a chuireann go mór le hócáid Chruinniú na nÓg 2023. Díríonn Cruthaím ar dhaoine óga in Éirinn agus ar dhuine óg ón diaspóra. Caitear solas ar an tallann ar leith atá acu agus ar an mbeocht uathúil a bhaineann leo i gcomhthéacs náisiúnta agus idirnáisiúnta.  

Oibríonn Ailbhe Ní Chuaig ar thionscadal ealaín ghainimh sa Spáinn. Feicimid a haistear ón gcéad choincheap go deireadh an chruthaithe, le teagasc ó shaineolaí ealaín ghainimh.

Cruthaím celebrates young people’s creativity and innovation and adds to the event of Cruinniú na nÓg 2023. Cruthaím focuses in on young people from Ireland, as well as one from the diaspora. It sheds light on their distinctive talents and on their unique energy in a national and international context.

Ailbhe Ní Chuaig works on a sand art project in Spain. We see her journey from the first concept to the end of the creation, with instruction from a sand art expert.