T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

25

September

About

Is seo cluichí lán d’fhuinneamh agus d’aicsean é Anfa atá bunaithe ar an aimsir.
Bíonn foireann de cheathrar – darb ainm na hAnfadóirí – ag obair le chéile chun na rógairí ‘Tintreach & Toirneach’ a chloí. Bíonn ar na hAnfadóirí 3 chluiche a imirt agus má éiríonn leo cluiche a bhuachan, buafaidh siad siombail aimsire le cur ar ais ar an scamall draíochta. Bíonn siad sa tóir ar liathróidí ama luachmhara freisin, a d’fhéadfadh breis ama a thabhairt dóibh le tabhairt faoin mbac-chúrsa mór ar deireadh.
Anfa is an action-oriented and high-energy game show based on the weather.
One team of four players – known as the Weather Warriors – work together to get the better of the scoundrels ‘Thunder & Lightning’. The Weather Warriors will have to play 3 games and if they are successful, they will win a weather symbol to be placed in the magical cloud. They will also be on the hunt for time-counters which could give them more time to take on the final obstacle course.