T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

13

April

Eolas

Léiríonn Fíbín ‘An Triail’ le Máiréad Ní Ghráda, an dráma clasaiceach Nua-Ghaeilge. Seo leagan ar leith de ‘An Triail’ i stíl Fíbín! Téann Fíbín i ngleic le ceisteanna a ardaíonn múinteoirí agusscoláirí araon, trí phlota a bhreathnaíonn as dáta a thabhairt isteach i gcomhthéacs sochaí nua-aimseartha ag baint úsáid as puipéid, maisc, radhairc tharraingteacha agus léirithe daonna chunlucht féachana óg, ach go háirithe a mhealladh ar bhealach a thagann le saol na linne seo agusgur féidir teacht ar seó go héasca. Téann an léiriú seo i bhfad lasmuigh den nádúr dubh agus bán atá sa chaint agus cuidíonn an seó na constaicí san fhoghlaim a shárú le seó fuinniúil, mealltach agus greannmhar.

Taifead de ‘An Triail’ le Máiréad Ní Ghráda ar fáil ar líne anois!

Taifeadadh ar ardchaighdeán i stiúideo teilifíse chun beocht na hamharclannaíochta bheo a thabhairt chuig an seomra ranga. Feicfidh sibh an dráma ar bhealach nach bhfaca sibh riamh cheana, agus é go léir ar fáil go sábháilte in bhur scoil féin.

Ar fáil i rith na bliana. Déan teagmháil le eolas@fibin.com chun níos mó eolais a fháil.

Ba mhaith le Fíbín aitheantas a thabhairt do thacaíocht leanúnach Ealaín na Gaeltachta, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta, Foras na Gaeilge agus an Chomhairle Ealaíon agus ​An Triail á léiriu againn.

About

Fíbín presents its highly acclaimed version of the modern Irish classic, ‘An Triail’ by Máiréad NíGhráda as you have never seen it before! Fíbín addresses issues highlighted by both teachers and students alike, by bringing a seemingly outdated plot into the context of modern society using puppets, masks, engaging visuals and physical performances to appeal particularly to a younger audience, making it current and more accessible. This production goes beyond the black and white nature of the dialogue and helps to overcome these obstacles to learning in a snappy, engaging and humorous show. 

High-quality recording of ‘An Triail’ by Máiréad Ní Ghráda available online now!

 This studio-quality recording will bring the experience of live theatre to your classroom, allowing you to watch ‘An Triail’ like you’ve never watched it before, all from the safety of your own school.  

Available year-round, contact eolas@fibin.com for more information.

Fíbín would like to thank  Ealaín na Gaeltachta, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta, Foras na Gaeilge and an Chomhairle Ealaíon for their continued support during our production of An Triail