Seó faoi sheoil

  /  Fíbín Teo   /  Seó faoi sheoil

Fíbín Teo i gcomhpháirt le hAmharclann na Mainistreach

Is cúis bród é do Fíbín a bheith roghnaithe mar chuid de thionscnamh Engine Room Amharclann na Mainistreach, i mbliana. Fógraíodh i mí Deireadh Fómhair 2020 go mbeidh níos mó ná céad nócha duine de lucht drámaíochta na tíre ag obair ar thograí nua mar chuid den #AbbeyEngineRoom. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le hAmharclann na Mainistreach as ucht an tacaíocht seo a chur ar fáil dúinn.

Mar sin, tá ríméad orainn Seó Faoi Sheoil le Philip Doherty a chur in aithne daoibh. Seó spleodrach lonnaithe ar bhád, bunaithe ar mhiotaseolaíocht na mara, a bhéas ag ardú na seolta agus ag taisteal go céibheanna ar oileáin chósta thiar na hÉireann sa bhliain nua.

Beidh réamhullmhúchán faoi lán seoil againn i na Nollag 2020 chun Seó Faoi Sheoil a léiriú i 2021.

Fíbín are delighted to have been chosen as part of the Abbey Theatre’s ‘Engine Room’ initiative, to help us develop our latest production ‘Seó Faoi Sheoil’. It was announced in October that The Abbey Theatre would be supporting 190+ theatre-makers in the development of 35 new projects. We would like to thank the Abbey theatre for their support.

Let us introduce you to ‘Seó Faoi Sheoil’ by Philip Doherty , new site-specific production from a boat, performing on piers at islands around the West Coast of Ireland. ‘Seo Faoi Seoil’ will use the magic of the sea as its backdrop for this shiver-making steam-punk spectacle, inspired by marine mythology.

We are looking forward to beginning the process of production in December and launching ‘Seó Faoi Sheoil’ in 2021.