T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

Maeve Keane

Léiritheoir

Performances:

About

Le céim bhaitsiléara i gceol agus máistreacht i margaíocht, chuir Maeve feachtais mhargaíochta ar fáil do raon brandaí i mBaile Átha Cliath sula ndeachaigh sí go dtí an tIarthar ag obair i dtionscal na teilifíse agus na Scannánaíochta. Tar éis cúrsa oiliúna a chríochnú le déanaí i léiriú teilifíse agus scannáin, tháinig Maeve isteach inár bhfoireann mar léiritheoir in 2022. Tá a céad tionscadal á chur le chéile aici faoi láthair agus tá sí ag cur le foireann margaíochta Fíbín Media chomh maith. 

 

With a bachelor’s degree in music and masters in marketing, Maeve delivered marketing campaigns for a range of brands in Dublin before moving West to work in the TV and Film industry. Having recently completed a traineeship in TV and film production, Maeve joined our team as a producer in 2022. She is currently producing her first project while also contributing to Fíbín Media’s marketing team.

Contact:

maeve@fibinmedia.ie