T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

Kim Acheson

Eagarthóir agus Dearthóir Grafaicí

About

Is físeagarthóir agus dearthóir grafaicí í Kim Acheson. céim M.Phil. i Staidéar Scannán: Teoiric, Cleachtas, Staire aici. Thosaigh ag obair i dtionscal na scannánaíochta ag déanamh margaíocht agus PR d’fhéilte scannán idirnáisiúnta agus dá bhrí sin bhí seans aici a lán taistil a dhéanamh. taithí aici san oifig léiriúcháin agus ar an seit, ach luíonn a fíorphaisean san iarléiriú. D’oibrigh i gcúpla stiúideo grafaicí agus beochana ina baile dúchais, Baile Átha Cliath, sular bhog go Conamara. 

 

Kim Acheson is a video editor and graphic artist. She had a degree in M.Phil. in Film Studies: Theory, History Practice. Kim started working in the film industry doing marketing and PR for international film festivals and due to that, she has done a lot of travelling. She has experience in production offices and on set, but her true passion lies in post-production. She worked in graphic and animation companies in Dublin, before moving to Connemara.

Contact:

kim@fibinmedia.ie