T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

Bernie Hoban

Bainisteoir Oibríochta

Performances:

About

Is í Bernie Hoban Bainisteoir Oibríochtaí Fíbín Media. Tá céim Mháistreachta aici sa Ghnó agus chaith sí 20 bliain ag obair i gcuideachtaí ilnáisiúnta sular thosaigh sí ag obair le Fíbín Media in 2019. Chaith 10 gcinn de na blianta sin ina Ceann Seirbhíse do Chustaiméirí don Eoraip agus do Mheiriceá Thuaidh, ag fás agus ag forbairt foirne sna réigiúin sin.

 

Bernie Hoban is Fíbín Media’s Operations Manager. She has a Master degree in Business and spent 20 years working in multi-national companies before starting in Fíbín Media in 2019. 10 of those years were spent as Head of Customer Service for Europe and North America, growing and developing teams in those regions.

Contact:

bernie@fibinmedia.ie