T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

Príomhoifigeach Oibriúcháin

  /  Fíbín Teo   /  Príomhoifigeach Oibriúcháin

Post Príomhoifigeach Oibriúcháin á thairiscint

Cé muid

Tá Fíbín ag díriú ar an gcomhlacht amharclainne a fhás agus a fhorbairt sna blianta beaga amach romhainn agus is mian linn daoine cumasacha a fhostú mar chuid dár bhfoireann. Bunaíodh Fíbín i 2003 agus tá muid ag cruthú drámaíocht do dhaoine óga ó shin i leith. Tá sé mar aidhm againn drámaíocht d’ardchaighdeán a léiriú go háitiúil agus é a chur i láthair lucht féachana náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tuilleadh faoi Fíbín ag www.fibin.ie

Tá iarratais á lorg ag Fibín do phost mar Príomhoifigeach Oibriúcháin ( COO) lán-aimseartha

Freagrachtaí

 • Oibriú leis an Stiúrthóir Ealaíne agus an ardbhainistíocht
 • Freagrach as oibríochtaí an tí
 • Bainistíocht a dhéanamh ar an bhfoireann a bheidh ag obair don chomhlacht
 • Iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú agus féachaint le maoiniú nua a mhealladh
 • Tacaíocht a thabhairt do léiritheoirí, teicneoirí agus eile
 • Oifig a bhainistiú agus a riaradh
 • Oibriú ar straitéis mhargaíochta
 • Freagrach as buiséad ginearálta an tí
 • A bheith mar ionadaí ag ócáidí ar son an chomhlachta
 • Oibriú go dlúth leis an bhfoireann chun spriocanna a leagan amach agus a chur i gcrích
 • Fadhbanna a thagann aníos le linn léiriúcháin a réiteach
 • Cinntiú go gcomhlíontar rialacháin ábhartha agus dlíthe sláinte agus sábháilteachta
 • Oibriú le stiúrthóirí an chomhlachta le straitéis agus fís an chomhlachta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm
 • Ár straitéis ghlas a fhorbairt agus cur lenár dtiomantas slí léirithe atá níos fearr agus níos glaise a chinntiú

Riachtanais

 • Cúig bhliana taithí a bheith ag a obair san earnáil
 • Ábalta oibriú trí Ghaeilge
 • Scileanna láidre pleanála agus tú ag obair ar thograí éagsúla
 • Bheith in ann a bheith ag obair faoi bhrú agus spriocdhátaí a chomhlíonadh
 • Scileanna láidre idirphearsanta
 • Solúbtha agus soghluaiste agus an cumas freagracht airgeadais a láimhseáil
 • Láncheadúnas tiomána
 • Cur amach mhaith ar amharclannaíocht in Éirinn
 • Tuiscint ar dhrámaíocht agus ar chamchuairteanna a chur in eagar
 • Sainthuiscint ar bhogearraí ríomhaireachta ar nós Word, Excel &rl
 • Cumasach ag bainistiú ama
 • Timpeallacht oibre dearfach a chothú don fhoireann, agus tús áite á thabhairt don uileghabhálacht

Seol iarratas chuig an bpríomhoifigeach oibriúcháin Bernadette Hoban – bernie@ fibinmedia.ie roimh an spriocdháta 14 Bealtaine

*Déileálfar le gach léiriú suime faoi rún.

Tuarastal ag brath ar thaithí