T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

{:ga}’Lóchrann Chonamara'{:}{:en}’Lóchrann Chonamara'{:}

  /  Uncategorized   /  {:ga}’Lóchrann Chonamara'{:}{:en}’Lóchrann Chonamara'{:}

{:ga}Ceiliúradh é ‘Lóchrann Chonamara’ ar Oíche Fhéile tSin Sheáin, a chuirfidh atmaisféar i láthair mar a bhíodh ag féile ársa i lár an tsamhraidh.

Athróidh an ceantar thart timpeall ar An Teach Dóite isteach ina fhéasta lán de chultúr na hÉireann, agus mar bhuaicphointe lasfar tine chnámh.

Beidh tine, bia, ceol, damhsa agus mórócáid amharclannaíochta ar siúl mar chuid den oíche nuair a thiocfaidh áilleacht fhiáin le chéile chun moladh a thabhairt do dhaoine beo agus na marbh.

 

Tá Fíbín, ceann de na comhlachtaí drámaíochta is spreagúla sa tír, i gcomhar le Gaillimh 2020, Cumann Forbartha Chois Fharraige, agus Comhairle Pobail An Fhairche ag tabhairt cuireadh do ghrúpaí drámaíochta i gceantar Chonamara chun páirt a ghlacadh sa cheiliúradh seo ar Oíche an Tine Chnámh ar an Teach Dóite. Oibreoidh grúpaí i gcomhar le Fíbín chun léiriú agus mórócáid a chruthú, a thabharfaidh beocht do cheiliúradh an tráthnóna, ag baint úsáid as gnéithe mar dhéantús maisc agus amharclannaíocht sráide.

Má tá tú ag iarraidh a bheith páirteach san ócáid díol suntais seo téigh i dteagmháil le philip@fibin.com le do thoil.

‘Tá maoiniú faighte ag an togra seo ó Gaillimh 2020 mar chuid den chlár Bailte Beaga Smaointe Móra’

{:}{:en}‘Lóchrann Chonamara’ is a celebration of St. John’s Eve, evoking the atmosphere of an ancient midsummer festival.

The area around Maam Cross Mart will transform into a feast of Irish culture, climaxing with the lighting of the Bonfire.

Fire, food, music, dance and theatre spectacle will be the ingredients for a night when a fierce beauty will spiral in praise of the living and the dead.

 

Fíbín, one of Ireland’s most exciting theatre companies, in collaboration with Galway 2020, Cumann Forbartha Chois Fharraige, and Clonbur Community Council, are inviting theatre groups in the Connemara region to take part in this celebration of Bonfire Night at Maam Cross. Groups will collaborate with Fíbín to create a performance and spectacle to animate the evening’s celebrations using elements of mask making and street theatre.

If you would like to be a part of this landmark event please contact philip@fibin.com.

 

‘Funded by Galway 2020 as part of the Small Towns Big Ideas programme’.

 

{:}