T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

{:ga}Léiriú Físiúil & Drámatúil de scéal Chlann Lir sa tóir ar Dhamhsóir{:}{:en}A Visual & Dramatic Interpretation of the Children of Lir tale seeks Dancer {:}

  /  News   /  {:ga}Léiriú Físiúil & Drámatúil de scéal Chlann Lir sa tóir ar Dhamhsóir{:}{:en}A Visual & Dramatic Interpretation of the Children of Lir tale seeks Dancer {:}

{:ga}Preaseisiúint – Eanáir, 2017

Athinsítear scéal miotaseolaíochta Chlann Lir sa léiriú nua seo den scéal, curtha i láthair ag Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead agus Fíbín.

Áras Inis Gluaire ag obair ar chomhléiriú le Fíbín, faoi threoir a Stiúrthóir Ealaíonta, Brendan Murray. Is seó ar leith atá ann a thugann ealaín, damhsa, scéalaíocht agus ceol le chéile.

Cruthóidh an t-ealaíontóir Dara McGee sraith íomhánna corraitheacha beo ar stáitse le linn an scéil agus an méid a thit amach nuair a díbríodh Finola agus a triúr deartháireacha chun 900 bliain a chaitheamh mar ealaí i mbun ceoil i trí cheantar iargúlta in Éirinn.

Beidh Clann Lir á léiriú i Maigh Eo, i gcathair na Gaillimhe agus i gConamara mar chuid d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge 2017.

Beidh íomhánna corraitheacha an ealaíontóra, Dara McGee a bhfuil iliomad gradaim bainte amach aige le feiceáil sa scéal draíochtúil seo as miotaseolaíocht na hÉireann. Beidh nascadh idir na híomhánna seo agus an ghluaiseacht agus an draíocht a dhéanann scéal lán le grá, feall agus slánú di.

Más damhsóir tú (le líofacht bhunúsach i nGaeilge más ann di) ba bhreá le Fíbín agus Áras Inis Gluaire cloisteáil uait. Rachadh sé chun tairbhe go mór duit má tá taithí agat mar chóiréagrafaí.

Tuilleadh eolais:

Cuir glaoch ar Brendan Murray, Stiúrthóir Ealaíonta, Áras Inis Gluaire/Erris Arts Centre:

097 81079 nó seol ríomhphost chuig: b.murray@arasinisgluaire.ie

Ruth Gordon, Léiritheoir, Fíbín Teo: 091 505855 nó seol ríomhphost chuig fibinteo@gmail.com

www.arasinisgluaire.ie

CRÍOCH{:}{:en}Press release – January, 2017

A new production of Clann Lir, presented by Erris Arts Centre/ Áras Inis Gluaire, Belmullet, and Fíbín Theatre recounts the mythical story of the Children of Lir.

 In collaboration with Fíbín, Erris Arts Centre, under the direction of its Artistic Director, Brendan Murray, is producing a unique show that combines art, dance, storytelling and music. A series of exciting images will be created live on stage by artist, Dara McGee, as the story of unfolds of how Finola is banished with her three brothers to spend 900 years as singing swans in three remote locations in Ireland.

Clann Lir will play in Mayo, Galway City and Connemara as part of Seachtain na Gaeilge 2017.

This fascinating piece of Irish mythology will feature award winning artist Dara McGee’s striking images as they engage with movement and magic that shapes a story of love, betrayal and redemption.

If you are a dancer (preferably with a basic fluency in Irish), Fíbín and Áras Inis Gluaire would love to hear from you. Experience as a choreographer would be of immense value.

For more info:

Call Brendan Murray, Artistic Director, Áras Inis Gluaire/Erris Arts Centre: 097 81079 or email: b.murray@arasinisgluaire.ie

Or

Ruth Gordon, Producer, Fíbín Teo: 091 505855 or email fibinteo@gmail.com

www.arasinisgluaire.ie

ENDS

 {:}