T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

Get Experience with us

Is cúis bhróid é do Meangadh Fíbín a bheith in ann taithí oibre a thabhairt don aos óg. Cuireann muid lán fáilte roimh iarratais ó mhic léinn ollscoile atá ag lorg taithí in earnáil na teilifíse.

Le blianta anuas, tá taithí curtha ar fáil againn do mhic léinn as na cúrsaí seo a leanas: Aistriúchán, Cumarsáid, Ceol, Na Dána, Tráchtáil Dhomhanda, Gaeilge, Scannán agus Na Meáin Dhigiteacha.

Is comhlacht comhionannais é Fíbín a bhfuil mar sprioc againn tacaíocht a thabhairt agus todhchaí a chothú do phobal na Gaeltachta.

 

 

 

Fíbín Media takes great pride in being able to give the youth an opportunity to gain relevant work experience.

In recent years, we have offered work experience to students with backgrounds in many subjects: Translations, Communications, Music, Arts, World Trading, Irish, Film and Digital Media.

Fíbín is an equal opportunities employer, that aims to support and create a future for the Irish speaking public.