{:ga}Folúntas – Stiúrthóir Ealaíonta – Príomhfheidhmeannach Fíbín{:}{:en}Job Vacancy – Artistic Director- CEO of Fíbín{:}

  /  News   /  {:ga}Folúntas – Stiúrthóir Ealaíonta – Príomhfheidhmeannach Fíbín{:}{:en}Job Vacancy – Artistic Director- CEO of Fíbín{:}

{:ga}Is é Fíbín an t-aon chomhlacht drámaíochta Gaeilge a théann ar camchuairt atá fágtha sa tír.  Tá Fíbín lonnaithe i gConamara ach é mar aidhm ag an gcomhlacht lucht féachana a aimsiú go hidirnáisiúnta, ní hamháin anseo in Éirinn.

Tá Fíbín sa tóir ar dhuine spreagtha, le taithí ar a laghad 10 mbliana i gcúrsaí drámaíochta, duine fuinniúil agus thar a bheith eagraithe chun ról Stiúrthóir Ealaíonta – Príomhfheidhmeannach Fíbín, an comhlacht drámaíochta Gaeilge a chomhlíonadh.

Seo a leanas liosta de na cúraimí-

 • Forbairt a dhéanamh ar stíl Fíbín don amharclannaíocht fhísiúil.
 • Cur chuige úr a chruthú i léiriú drámaí trí Ghaeilge.
 • Clár le fís ann a chruthú don chomhlacht.
 • Súil a choinneáil ar bhranda an chomhlachta.
 • Foirne cruthaitheacha a fhorbairt agus a threorú chun saothar nua a léiriú chun ceangal a dhéanamh le lucht féachana óga.
 • Camchuairteanna náisiúnta agus idirnáisiúnta a dhéanamh ón spás i gConamara.
 • Foirne léiriúcháin a threorú le dea-shampla, trí stiúradh, comhaontú, tacaíocht a thabhairt do dhaoine ar leith mar a theastaíonn sé agus léirithe a éascú.
 • Freagracht a thógáil ar spriocanna comhaontaithe agus an comhlacht a threorú chun fás.

Seo ról a dtiocfaidh fás air de réir mar a leathnaíonn Fíbín amach chun a mhisean a chomhlíonadh.

Téigh i dteagmháil le Darach Ó Tuairisg le do thoil ar 091-505855/fibin@eircom.net chun cur síos iomlán ar an bpost a fháil chomh maith le míniú ar an bpróiseas iarratais.

Spriocdháta: An Mháirt 30 Aibreán ag 5i.n{:}{:en}Fíbín is the only Irish language touring company. Rooted in Connemara it is a company that aims to branch out to an international audience.

Fíbín is seeking a motivated, experienced (at least 10 years experience), dynamic, and highly organised individual to fulfil the role of Artistc Director CEO of their Irish language theatre company.

A key priority is-

 • To devlop Fíbín’s style of visual theatre.
 • To create a fresh approach of making theatre in the Irish language.
 • To create a programme with vision for the company.
 • To oversee the look and brand of the company.
 • To develop and lead creative teams in the making of new work to connect with young audiences.
 • To tour nationally and internationally from its base in Connemara.
 • To lead project teams by example, in direction, delegation, supporting individuals as required, and facilataton of projects.
 • To take responsibility and accountability of agreed objectives and lead the company in its growth.

This is a role which will grow as Fíbín expands to fulfill its mission. Please contact Darach O’Tuairisg on 091 505855/fibin@eircom.net   to request the full job description and application process.

Deadline: Tuesday April 30th at 5pm.{:}