T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

Folúntas: Bainisteoir Margaíochta & Poiblíochta

  /  Fíbín Teo   /  Folúntas: Bainisteoir Margaíochta & Poiblíochta

Tá stiúir á glacadh ag an gcompántas drámaíochta Fíbín ar An Taibhdhearc (Amharclann Náisiúnta na Gaeilge) ar feadh tréimhse trí bliana.

Cuirfear fáilte roimh iarratais ar an bpost: Bainisteoir Margaíochta & Poiblíochta.  Cuireann Fíbín fáilte roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil taithí acu ag obair i ról den chineál céanna. Is é Dé Céadaoin 19 Eanáir 2022 ag 5pm an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Is é an príomhdhualgas margaíocht agus poiblíocht a dhéanamh ar na tionscadail agus ar na léirithe éagsúla a bhíonn idir lámha ag Amharclann na Taibhdheirce.

Tuilleadh eolais ar dhualgais an phoist le fáil ag: eolas@fibin.com

Tá ardchumas sa Ghaeilge riachtanach don phost seo.

Seol CV ar ríomhphost chuig eolas@fibin.com,  leis an teideal ‘PR’ sa bhosca ábhair.

Tá Fíbín maoinithe ag An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán;  Foras na Gaeilge; An Chomhairle Ealaíon agus Ealaín na Gaeltachta.

Is fostóir comhdheiseanna é Fíbín.

 

The Irish-language theatre company, Fíbín Teo are taking over the running of An Taibhdhearc (the national Irish-language theatre) for a period of three years. As part of the their plans, Fíbín wishes to put a team in place and invite application for the position of Marketing and Publicity manager.

The main duties are the marketing and PR of Fíbín sa Taibhdhearc’s various productions and projects as well as developing the brand of the theatre.

Further information on the duties are available by request at: eolas@fibin.com

Tá cumas sa Ghaeilge riachtanach don phost seo.

Send CV by email to: eolas@fibin.com,  with ‘PR’ in the subject box before 17.00, Wednesday 19th January, 2022.

Fíbín is funded by An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán;  Foras na Gaeilge; An Chomhairle Ealaíon agus Ealaín na Gaeltachta.

Fíbín is an equal-opportunity employer.