T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

Fíbín sa Taibhdhearc – Folúntas: Bainisteoir ar Oifig na dTicéad

  /  Fíbín Teo   /  Fíbín sa Taibhdhearc – Folúntas: Bainisteoir ar Oifig na dTicéad

Folúntas: Bainisteoir ar Oifig na dTicéad.

Tá stiúir á glacadh ag an gcompántas drámaíochta Fíbín ar An Taibhdhearc (Amharclann Náisiúnta na Gaeilge) ar feadh tréimhse trí bliana. Tá sé i gceist ag Fíbín straitéis ealaíne uaillmhianach a fhorbairt don amharclann agus todhchaí rathúil a chothú do dhrámaíocht na Gaeilge.
Chuige sin, tá croífhoireann láidir á cur le chéile ag Fíbín Teo. agus cuirfear fáilte roimh iarratais ar an bpost: Bainisteoir ar Oifig na dTicéad. Cuireann Fíbín fáilte roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil taithí acu ag obair i ról den chineál céanna. Is é an Luan 12 Iúil 2021 ag 5pm an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Príomhdhualgais
• Bainistiú agus comhordú ar gach gné d’oifig na dticéad.
• Bainistiú ar fhoireann oifig na dticéad agus ar an sceideal oibre.
• Seirbhís den chéad scoth a thabhairt do chustaiméirí Fíbín/ na Taibhdheirce.
• Cinntiú go bhfuil córas éifeachtach ann chun ticéid a chur in áirithe.
• Eolas maidir le díolachán ticéad a chur ar fáil go rialta.
• Cuidiú leis na feachtais mhargaíochta agus na feachtais phoiblíochta.
• Bainistíocht ar bhunachar sonraí, liostaí teagmhála, ballraíocht agus mar sin de.
• Cloí le polasaí sláinte agus sábháilteachta de réir na reachtaíochta reatha.
Ní liosta iomlán dualgas é seo. Beidh tascanna eile den sórt nó den leibhéal céanna á n-éileamh ort. Tuilleadh eolais ar dhualgais an phoist le fáil ag: eolas@fibin.com
Tá ardchumas sa Ghaeilge riachtanach don phost seo.
Seol CV ar ríomhphost chuig eolas@fibin.com, leis an teideal ‘TICÉAD’ sa bhosca ábhair.

Tá Fíbín maoinithe ag An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán; Foras na Gaeilge; An Chomhairle Ealaíon agus Ealaín na Gaeltachta.
Is fostóir comhdheiseanna é Fíbín.

Vacancy: Box Office Manager

The Irish-language theatre company, Fíbín Teo are taking over the running of An Taibhdhearc (the national Irish-language theatre) for a period of three years. Fíbín plans to develop an ambitious theatre program, one that will help nurture and develop Irish language theatre as a whole. As part of the plans, Fíbín wishes to put a team in place and invite application for the position of Box Office Manager. It is hoped the Box Office Manager will be instrumental in growing the audience of the theatre and delivering an excellent customer experience. Applications are welcome from people with the experience in a similar role.
Duties include, but are not limited to:
• Maintain and manage all aspects of the box office.
• Managing the box office team and scheduling staff rotas.
• Ensure the highest possible standard of customer service.
• Set up and maintain the ticket selling and booking systems for physical and digital ticketed events.
• Ensure accurate event and performance information is available.
• Work closely with the Marketing and Communications team on sales and customer service and help in implementing the marketing/PR plans.
• Manage audience databases, membership schemes and so forth.
• Facilitate ticket sales operations with third parties, venue hires and agent allocations.
• Adhere to the theatre’s Health and Safety policy and to current legislation.

This job description is a guide to the nature of the work required. It not an exhaustive list of duties. Other tasks of a similar nature or level will form part of the employment. Further information on the duties are available by request at: eolas@fibin.com
Tá cumas sa Ghaeilge riachtanach don phost seo.
Send CV by email to: eolas@fibin.com, with ‘TICÉAD’ in the subject box before 17.00, Monday 12 July, 2021.
Fíbín is funded by An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán; Foras na Gaeilge; An Chomhairle Ealaíon agus Ealaín na Gaeltachta.
Fíbín is an equal-opportunity employer.