T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

{:ga}Éisteachtaí i gCathair na Gaillimhe{:}{:en}Open Auditions in Galway City{:}

  /  Uncategorized   /  {:ga}Éisteachtaí i gCathair na Gaillimhe{:}{:en}Open Auditions in Galway City{:}
a

{:ga}Tá Fíbín ar thóir cliar nua d’aisteoirí proifisiúnta chun roinnt páirteanna a líonadh sa dráma ‘An Triail’ a rachaidh ar camchuairt amach san fhómhar. Éisteachtaí oscailte atá iontu agus ní mór Gaeilge líofa a bheith agat agus do shuim a léiriú trí ríomhphost a sheoladh chugainn, mar atá le feiceáil thíos.

Tá sé riachtanach go bhfuil taithí aisteoireachta ag na hiarratasóirí uile. Ní mór do na haisteoirí a roghnófar a bheith ar fáil ar feadh tréimhse leanúnach 6 seachtainí le haghaidh na cleachtaí agus an chamchuairt náisiúnta ón 17 Meán Fómhair – 26 Deireadh Fómhair 2018.

Seo a leanas na sonraí: 
Dáta: Dé hAoine 27 Iúil
Ionad: Amharclann Áras na nGael, 45 Sráid Dhoiminic, Gaillimh
Am: 10r.n-2i.n
Iarratas a dhéanamh: Seol CV agus grianghraf chuig fibinteo@gmail.com roimh 20 Iúil agus tiocfaidh muid ar ais chugat le am do d’éisteacht.{:}{:en}Fíbín are seeking a new cast of professional actors, both male and female roles to be filled in the play ‘An Triail’ going on tour in the Autumn. These are open auditions and everyone interested in auditioning must speak fluent Irish and e-mail us your interest in auditioning beforehand, as you can see below.

Acting experience is essential. The actors chosen to undertake these roles must be available for a period of 6 weeks for rehearsals and the nationwide tour from 17th September to 26th October 2018.

Details as follows: 
Date: Friday 27th July
Venue: An Amharclann, Áras na nGael, 45 Dominick Street, Galway
Time: 10am-2pm
Application: E-mail your CV and headshot to fibinteo@gmail.com before 20th July and we will contact you with a time for your audition{:}