T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

Ealaíontóir Cónaitheach á lorg ag Fíbín Teo

  /  Fíbín Teo   /  Ealaíontóir Cónaitheach á lorg ag Fíbín Teo

Cuirtear fáilte roimh ealaíontóirí gairmiúla gníomhacha gur suim leo iarratas a chur isteach ar dheis chónaitheachta le Fíbín Teo. don bhliain Lúnasa 2021-2022. Glacfar le hiarratais ó Dhearthóirí Seit Amharclainne a oibríonn i bhfoirm idirdhisciplíneach. Is é an Aoine 25 Meitheamh 2021 ag 5pm an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.
Beidh an chónaitheacht ar siúl ag Fíbín Teo agus muid mar chomhlacht Gaeilge agus Gaeltachta ag tabhairt faoi aistear iontach trí bliana ag óstáil An Taibhdhearc.

Aidhmeanna an Chónaitheacht:
• Deiseanna a chur ar fáil d’ealaíontóirí chun a gcuid scileanna agus a gcuid oibre ealaíonta a fhorbairt i dtimpeallacht atá tacúil agus comhoibríoch.
• Seónna a dhearadh agus comhairle a thabhairt ar dhearaí le linn na cónaitheachta
• Obair le hintéirneach d’fhonn deis a chruthú don chéad ghlúin eile

Beidh taithí 6 bliana ar a laghad ag an iarrthóir rathúil ag obair i gcáil ghairmiúil i ndearadh amharclainne ar ardchaighdeán. Sásta a bheith ag obair ar fhoireann le lucht na n-ealaíon agus sásta a bheith ag obair in éineacht le daoine eile. Cé go mbeidh an chónaitheacht lonnaithe i gCathair na Gaillimhe sa Taibhdhearc ní bheidh ar an iarrthóir bogadh go Gaillimh ach beidh air/ uirthi a bheith ar fáil ar feadh tréimhsí ar leith.

Beidh táille €10,000 thar thréimhse 12 mhí i gceist.

Seol CV agus litir chumhdaigh le sampla de do chuid oibre chuig Eolas@fibin.com

Le tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta.

Practicing professional artists are invited to apply for a residency opportunity with Fíbín Teo. for the year Aug 2021-2022. Applications are welcome from Theatre Set Designers who work in an interdisciplinary form, or from an ensemble of artists. The closing date is Friday June 25th 2021 at 5pm.

The residency is hosted By Fíbín Teo as we embark on an exciting three year hosting of An Taibhdhearc. This opportunity is one of a number of artist residencies supported by the Ealaín na Gaeltachta. Each residency aims to:

· Design and consult on designing a number of Shows during the residency
· Work with a intern with an aim of creating an opportunity for the next generation;
· Provide opportunities for artists to develop their skills, and to develop their artistic work in a collaborative and supportive environment.

The chosen candidate will have a least 6 years’ experience in working in a professional capacity in theatre design of a high standard. Willing to work with an exciting team of creatives and a willingness to work alongside others. Although the residency will be based in Galway city at An Taibhdhearc the candidate does not have to move to Galway but be available for certain periods of time.

The fee will be €10,000 over 12 months for the engagement.

Please send CV and letter of interest with sample of past work to Eolas@fibin.com