T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

{:ga} DÁTAÍ DON DIALANN – Camchuairt ‘An Triail’ 2017! {:}{:en}DATES FOR YOUR DIARY – ‘An Triail’ tour 2017!{:}

  /  News   /  {:ga} DÁTAÍ DON DIALANN – Camchuairt ‘An Triail’ 2017! {:}{:en}DATES FOR YOUR DIARY – ‘An Triail’ tour 2017!{:}

{:ga}

Beidh Fíbín ar ais ar camchuairt náisiúnta leis “An Triail” i 2017 le leagan dírithe go speisialta ar mheánscoileanna agus ar churaclam na hArdteistiméireachta.  Bí ag súil le puipéid, le maisc, le hardshiamsaíocht, agus le híomhánna chomh láidir go mbeidh tú ag iarraidh ceisteanna a fhreagairt faoi agus staidéar a dhéanamh air!
Beidh ‘An Triail’ á léiriú as Gaeilge i stíl Fíbín ar ndóigh!!

IONAID agus DÁTAÍ Camchuairt 2017:
Hawk’s Well TheatreSligeach: 25ú Meán Fómhair Guth: (071) 9161 518

The Everyman, Corcaigh: 28ú Meán Fómhair Guth: (021) 4501673

BelltableLuimneach: 2ú & 3ú Deireadh Fómhair Guth: (061) 953 400

Visual Carlow, Ceatharlach: 5ú & 6ú Deireadh Fómhair
Guth: (059) 917 2400

An Taibhdhearc, Gaillimh: 9ú-11ú Deireadh Fómhair Guth: (091) 563 600

Dean Crowe Theatre, Baile Átha Luain: 13ú Deireadh Fómhair
Guth: (090) 649 2129

AXIS Baile Munna, Baile Átha Cliath: 16ú-20ú Deireadh Fómhair
Guth: (01) 883 2100

Beidh níos mó sonraí againn go luath ar www.fibin.com maidir le ticéid agus dátaí áirithinte ach cuir na dátaí sa dialann inniu.

{:}{:en}

Fíbín are back with a national tour of “An Triail” in 2017 with a version specially focused on secondary schools and the Leaving Certificate curriculum. Expect puppets, masks, entertainment, and such engaging visuals that you’ll actually WANT to answer questions on it!

‘An Triail’ will be presented in Irish in Fíbín’s own unique style of course!!
VENUES and DATES for ‘An Triail’ 2017 Tour:
Hawk’s Well Theatre, Sligo: 25th September Tel: (071) 9161 518
The Everyman, Cork: 28th September Tel: (021) 4501673
BelltableLimerick: 2nd & 3rd October Tel: (061) 953 400
Visual Carlow, Carlow: 5th & 6th October
Tel: (059) 917 2400
An Taibhdhearc, Galway: 9th-11th October Tel: (091) 563 600
Dean Crowe Theatre, Athlone: 13th October
Tel: (090) 649 2129
AXIS Baile Munna, Dublin: 16th-20th October
Tel: (01) 883 2100
 
More information on tickets and booking dates will soon be available on www.fibin.com but put these dates in your diary today. 

{:}