T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

{:ga}’Clann Lir’ – Seachtain na Gaeilge 2017{:}{:en}’Children of Lir’ – Seachtain na Gaeilge 2017{:}

  /  News   /  {:ga}’Clann Lir’ – Seachtain na Gaeilge 2017{:}{:en}’Children of Lir’ – Seachtain na Gaeilge 2017{:}

{:ga}

‘Clann Lir’ – Seachtain na Gaeilge 2017

Chonaic breis agus míle gasúr i Maigh Eo, i nGaillimh agus i gConamara an comhléiriú is déanaí idir Fíbín agus Áras Inis Gluaire, ‘Clann Lir’ le linn imeachtaí Sheachtain na Gaeilge na bliana seo.

Bhí an lucht féachana an-tógtha leis na seónna i ngach ionad agus thug sé deis do na gasúir cuir lena dtuiscint ar an scéal féin.

Coinnigh súil amach do ‘Clann Lir’ ag na féilte/ionaid seo a leanas sna míonna atá le teacht:

DÁTAÍ:

– 27 Aibreán: Féile na Bealtaine, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
*Ionad Baile an Fheirtéaraigh @9:30r.n
*Halla na Feothanaí @12:30i.n

– 11 Bealtaine: 10r.n & 12i.n, Axis, Baile Munna, Baile Átha Cliath

-26 Bealtaine: Féile Chlann Lir, Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo

– 10 Meitheamh: Féile Drámaíochta Aisling Ghéar, Béal Feirste

Tá muid sa tóir ar dhearadh nua do phóstaer do chamchuairt “An Triail” an fómhar seo.

Gach eolas faoin gComórtas Náisiúnta Ealaíne anseo.

 

Sárscoil Drámaíochta Fíbín ar ais arís an samhradh seo & muid sa tóir ar scoláirí idir 15-17 bliain d’aois chun tabhairt faoin gcúrsa cónaitheach seo i gConamara ón 3-14 Iúil. Gach eolas anseo.

 

Beidh dhá fhógra mór againn daoibh i Nuachtlitir mí Aibreáin. Go dtí sin bí cinnte muid a leanúint ar na meáin shóisialta thíos:

        {:}{:en}

‘Children of Lir’ – Seachtain na Gaeilge 2017
Over 1,000 school children from across Mayo, Galway and Connemara came to see the latest co-production between Fíbín and Erris Arts Centre, ‘The Children of Lir’ as part of the Seachtain na Gaeilge celebrations this year.
The audiences were captivated by the shows in all venues and the live show gave the children a deeper understanding of the story.
Keep an eye out for ‘The Children of Lir’ at festivals/venues throughout the coming months:
DATES:
– 27th April: Féile na Bealtaine, Dingle, Co. Kerry
*Ballyferriter Hall @9:30am
*Feohanagh Hall @12:30pm
– 11th May: 10am & 12pm, Axis, Ballymun, Dublin
-26th May: Children of Lir Festival, Belmullet, Co. Mayo

– 10th June: Aisling Ghéar’s Drama Festival, Belfast

We are looking for a new design for the poster for the An Triail tour this Autumn. All details on the National Art Competition here.

 

 

 Sárscoil Fíbín, Drama School of Excellence returns this summer and we are currently looking for 15-17 year olds to audition for a place on this residential two week course in the Connemara Gaeltacht, from 3rd to 14th July. More details here.

 
 

We will have two big announcements for you in next month’s Newsletter. Until then make sure to follow us on our social media channels below:
           {:}