{:ga}Clann Lir – comhléiriú idir Fíbín agus Áras Inis Gluaire{:}{:en}Clann Lir – A co-production between Fíbín and Erris Arts Centre {:}

  /  News   /  {:ga}Clann Lir – comhléiriú idir Fíbín agus Áras Inis Gluaire{:}{:en}Clann Lir – A co-production between Fíbín and Erris Arts Centre {:}

{:ga}

‘Clann Lir’ – Seachtain na Gaeilge 2017

Tá Fíbín ag cur tús le clár 2017 le dráma nua ‘Clann Lir le Dara McGee agus Brendan Murray. Is comhléiriú é le Áras Inis Gluaire, Co. Mhaigh Eo, atá ag ceiliúradh 10 mbliana ar an bhfód i mbliana.

Tá an dráma bunaithe ar an scéal miotaseolaíochta faoi cheathrar clainne a athraíodh ina n-ealaí bána nuair a chuir Aoife, bean chéile Lir, faoi ortha dhraíochta iad. Baintear leas as bua an cheoil, bua na scéalaíochta, agus bua na healaíona sa léiriú seo chun an scéal seo a insint.

Beidh ‘Clann Lir‘ ar camchuairt i gConamara, i gcathair na Gaillimhe agus i Maigh Eo mar chuid d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge 2017. Tá ‘Clann Lir‘ feiliúnach do ghasúir ag gach aois.

DÁTAÍ:
1 Márta: 11r.n, Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo. Áirithintí – 097 81079

13 – 15 Márta: Seanscoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.
*13 & 14 Márta ag 10r.n. & 12i.n. DÍOLTA AMACH
*15 Márta ag 8i.n.

15 & 16 Márta: 10:30r.n. & 12i.n., An Taibhdhearc, Gaillimh. Áirithintí – 091 563600

Tuilleadh eolais faoi thicéid agus dátaí trí ghlaoch ar Fíbín ar 091 505855

{:}{:en}

‘Clann Lir’ – Seachtain na Gaeilge 2017

Fíbín will kickstart their 2017 programme with a new production ‘Clann Lir by Dara McGee and Brendan Murray. This is a co-production with Erris Arts Centre, Co. Mayo, who are celebrating their 10th Anniversary this year.

The drama is based on the mythological story of 4 children turned into white swans when Aoife, Lir’s wife, puts them under a magic spell. Live art, music, and storytelling are used to portray this vivid story.‘Clann Lir’ will tour in Connemara, Galway City and Mayo as part of  Seachtain na Gaeilge 2017. ‘Clann Lir‘ is suitable for kids of all ages.

DATES:
1st March: 11am, Erris Arts Centre, Bellmullet, Co. Mayo. Bookings – 097 81079

13 – 15 March: Seanscoil Sailearna, Inverin, Co. Galway.
*13 & 14 March at 10am & 12pm SOLD OUT
*15 March at 8pm

15 & 16 March: 10:30am. & 12pm, An Taibhdhearc, Galway. Bookings – 091 563 600

For more information on tickets and dates call Fíbín on 091 505855

{:}