T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

{:ga}Camchuairt ‘An Triail’ 2017 – Nóta Buíochais{:}{:en} ‘An Triail’ 2017 Tour – A quick Thank You to all! {:}

  /  News   /  {:ga}Camchuairt ‘An Triail’ 2017 – Nóta Buíochais{:}{:en} ‘An Triail’ 2017 Tour – A quick Thank You to all! {:}

{:ga}‘An Triail’ 2017

Ba mhaith le foireann Fíbín agus criú An Triail míle míle buíochas a ghlacadh  leis na scoileanna uile a  d’fhreastail ar sheónna le linn camchuairt na bliana seo. Chonaic lucht féachana sa  bhreis ar 6,500 duine an dráma le linn na camchuairte i 7 n-ionad mórthimpeall na  tíre go dtí seo. Dhíol na seónna amach i gCeatharlach, i mBaile Átha Luain, i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath. Tá muid thar a bheith buíoch do na múinteoirí agus na daltaí as an tacaíocht agus bhur ndílseacht bliain i ndiaidh bliana.

Tá An Triail ar ais ar stáitse san Axis i mBaile Munna i dtús mhí na Nollag le sé léiriú speisialta ar an Mháirt 5ú agus an Chéadaoin 6ú Nollaig mar thoradh ar sheónna a cuireadh ar ceal de bharr Spéirling Ophelia an mhí seo caite. Murar éirigh leat an dráma a fheiceáil an mhí seo caite bígí cinnte nach gcaillfidh sibh amach air i mí na Nollag.

Ticéid le fáil ón Axis ar 01 – 883 2100

COSTAS: €12.50 (D’fhéadfadh táille áirithinte a bheith i gceist) agus téann múinteoirí in aisce!

DÁTA: Dé Máirt 5ú & Dé Céadaoin 6ú Nollaig

AM: 10r.n, 12i.n & 2i.n.

FAD: 1 uair

Téigh anonn chuig leathanach ‘An Triail’ le haghaidh gach eolas eile{:}{:en}‘An Triail’ 2017

The Fíbín team and all the cast and crew of An Triail would like to send a heartfelt Thank You to all the schools who attended shows on this year’s tour. An audience in excess of 6500 people enjoyed the play in 7 venues throughout the country. Shows sold out in Carlow, Athlone, Galway and Dublin. We are extremely grateful to teachers and students for their support and loyalty year after year.

An Triail returns to the Axis at the start of December with 6 special performances on Tuesday 5th and Wednesday 6th December as a result of the shows we had to cancel last month due to Hurricane Ophelia. If you didn’t get to see it last month make sure not to miss out in December. 

Tickets available from  the Axis on 01 – 883 2100

TICKETS: €12.50 (A booking fee may apply and teachers go free)

DATE: Tuesday 5th & Wednesday 6th December

TIME: 10am, 12pm & 2pm

DURATION: 1 hour (no interval)

Click on the ‘An Triail’ page for more details and find some educational information about the play here {:}