T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

{:ga}Beannachtaí na Féile ó Fíbín{:}{:en}Season’s Greetings from all the team at Fíbín {:}

  /  News   /  {:ga}Beannachtaí na Féile ó Fíbín{:}{:en}Season’s Greetings from all the team at Fíbín {:}

{:ga}{:ga}Buíochas mór le gach duine a tháinig chuig ár léiriúcháin i mbliana! Buíochas speisialta do na maoinitheoirí, na haisteoirí, na stiúrthóirí, na dearthóirí, criú Fíbín, na hamharclanna, agus gach duine a bhí páirteach i Fíbín i 2016 – GO RAIBH MÍLE MAITH AGAIBH AR FAD! 

an-triail-2016-nuachtlitirTá muid sa tóir ar dhearadh nua don phóstaer do chamchuairt “An Triail” an fómhar seo chugainn.
Gach eolas faoin gComórtas Náisiúnta Ealaíne anseo.

sarscoil-nuachtlitirSárscoil Fíbín do ghrúpaí Idirbhliana á reáchtáil i gConamara i mí Feabhra. Tá dhá rogha agaibh maidir le dátaí don ghearrchúrsa seo, 13-15 Feabhra nó 15-17 Feabhra. €100 an costas in aghaidh an scoláire. Tuilleadh eolais le fáil anseo.

2017Bígí ag faire amach do na léiriú
cháin seo ó Fíbín i 2017:

– An Teach Solais
– An Triail
– Pléasc

{:}{:en}facebook-post

A heartfelt Thank You to all of you who came to see a Fíbín show this year! A very special Thank You to our funders, actors, directors, designers, the Fíbín crew, the venues and to everyone who made this year a huge success – THANK YOU ALL VERY MUCH!

an-triail-2016-nuachtlitir
We are looking for a new design for the poster for our An Triail tour next Autumn. All details on the National Art Competition here.

 

sarscoil-nuachtlitir
Sárscoil Fíbín (Drama School of Excellence) for Transition Year students starting in February in Connemara. Students have a choice of two dates for this short course, either 13-15 February or 15-17 February at a cost of €100 per student. More details here.

 

2017Keep an eye out for the productions below to be staged by Fíbín in 2017:

– An Teach Solais
– An Triail
– Pléasc{:}