T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

Author: admin_fb

  /  Articles posted by admin_fb

Tá lúcháir an domhain orainn Nuacht Cúla4, clár nuachta do pháistí, a bheith seolta againn. Á chur i láthair ag Aisling Ní Dhonnabháin agus Seán Ó Maoilchiaráin, cuirtear scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar fáil do pháistí. Is féidir breathnú ar an gclár nua seo ar an gcainéal teilifíse nua Cúla4 nó ar shuíomh gréasáin Cúla4.

Bhí an chéad Acadamh Fíbín againn an samhradh seo. An aidhm a bhí ag an dianchúrsa praiticiúil seo ba ea scoláirí a ullmhú d’obair sa tionscal. Múineadh, mar sin de, bunscileanna fuaime agus ceamara, léiriúcháin, stiúrtha agus eagarthóireachta. D’fhreastail Gaeilgeoirí ó fud fad na tíre ar an gcúrsa, le cuid acu ag aimsiú obair sa tionscal de bharr na

Rinne muid céiliúradh ar Chruinniú nan Óg 2023 i bPálás, i gcathair na Gaillimh i mí an Mheithimh. Cuireadh tús leis an gcéiliúradh le première den ghearrscannán Sean-Nós, arna léiriú do Fíbín Media i gcomhpháirtíocht le hÉire Ildánach agus an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán do TG4. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le

Rinne muid céiliúradh ar Chruinniú nan Óg 2023 i bPálás, i gcathair na Gaillimh i mí an Mheithimh. Cuireadh tús leis an gcéiliúradh le première den ghearrscannán Sean-Nós, arna léiriú do Fíbín Media i gcomhpháirtíocht le hÉire Ildánach agus an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán do TG4. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le

le Máiréad Ní Ghráda 2ú – 6ú Deireadh Fómhair An Taibhdhearc 10ú Deireadh Fómhair - 17ú Samhain Léiriúchán ar camchuairt Tá an comhlacht drámaíochta Gaeilge ar ais arís leis an chamchuairt náisiúnta meánscoile, dírithe ar churaclaim na hardteistiméireachta. An bhliain seo, cuireann an comhlacht aitheanta ‘An Triail’ ar stáitse. Seo leagan ar leith de ‘An Triail’ le Máiréad Ní Ghráda i

le Máiréad Ní Ghráda 2ú – 6ú Deireadh Fómhair An Taibhdhearc 10ú Deireadh Fómhair - 17ú Samhain Léiriúchán ar camchuairt  Tá an comhlacht drámaíochta Gaeilge ar ais arís leis an chamchuairt náisiúnta meánscoile, dírithe ar churaclaim na hardteistiméireachta. An bhliain seo, cuireann an comhlacht aitheanta ‘An Triail’ ar stáitse. Seo leagan ar leith de ‘An Triail’ le Máiréad Ní Ghráda i

le Máiréad Ní Ghráda 2ú – 6ú Deireadh Fómhair An Taibhdhearc 10ú Deireadh Fómhair - 17ú Samhain Léiriúchán ar camchuairt  Tá an comhlacht drámaíochta Gaeilge ar ais arís leis an chamchuairt náisiúnta meánscoile, dírithe ar churaclaim na hardteistiméireachta. An bhliain seo, cuireann an comhlacht aitheanta ‘An Triail’ ar stáitse. Seo leagan ar leith de ‘An Triail’ le Máiréad Ní Ghráda i

https://youtu.be/RSsv_jhZX0s Seoladh stiúideo léiriúcháin nua, úrscothach Fíbín Media go hoifigiúil Dé Céadaoin, an 7ú Nollaig. Ba iad Láithreoir TG4 agus Ceannasaí Léiriúcháin Fíbín Media Máire Treasa Ní Dhubhghaill, agus Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Fíbín Media Darach Ó Tuairisg, a sheol an stiúideo nua i gcroílár Chonamara, ar an Tulaigh i gCo. Na Gaillimhe.  Tháinig slua breá chuig an seoladh. Bhí caint, craic

Post Eagarthóireachta (Video Editor) Tá Meangadh Fíbín, comhlacht léiriúcháin Teilifíse atá bunaithe i gConamara, ag lorg iarratais ar phost mar Eagarthóir, ar bhonn lánaimseartha. Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil suim acu sa scéalaíocht chruthaitheach agus ar mhaith leo a bheith ag obair i dtimpeallacht oibre chruthaitheach agus chomhoibríoch. Príomhscileanna: - Ard-Dioplóma sa Teilifís agus Léiriú na Meán nó a choibhéis -

Tá rannpháirtithe á lorg againn chun páirt a ghlacadh i Seó Cluichí Aicsin. Beidh an clár bunaithe ar an aimsir, agus beidh dúshláin le sárú ag na rannpháirtithe i dteannta leis an mbeirt láithreoirí, Tintreach agus Toirneach.  Tá rannpháirtithe á lorg againn chun páirt a ghlacadh sa chlár, idir 7-8 mbliana d'aois (rang a dó/ rang a trí). Ba