{:ga}’AN TRIAIL’ – Seó breise á léiriú sa Firkin Crane i gCorcaigh{:}{:en}’An Triail’ – Extra show added in Cork’s Firkin Crane to meet demand{:}

  /  Uncategorized   /  {:ga}’AN TRIAIL’ – Seó breise á léiriú sa Firkin Crane i gCorcaigh{:}{:en}’An Triail’ – Extra show added in Cork’s Firkin Crane to meet demand{:}

{:ga}

Ticéid bhreise ar díol anois!

Tá éileamh iontach ar thicéid arís i mbliana don dráma Ardteistiméireachta ‘An Triail’ agus chuige sin tá seó breise á chur ar stáitse againn sa Firkin Crane i gCorcaigh le linn na camchuairte.

COSTAS: €14 (D’fhéadfadh táille áirithinte a bheith i gceist) agus téann múinteoirí in aisce!

DÁTAÍ: Dé Máirt 16ú Deireadh Fómhair 2018

AM: 09:30r.n

FAD: 1 uair (gan briseadh)

Cuir bhur dticéid in áirithe inniu ar 021 450 7487 agus ná caill amach ar an léiriú físiúil agus fisiciúil seo!!

{:}{:en}

Extra tickets are now on sale!

There is a great demand again this year for tickets for the Leaving Certificate play ‘An Triail’ and we’ve added an extra show in the Firkin Crane in Cork to meet demand.

TICKET PRICE: €14 ( a booking fee may apply) and teachers go free!

DATES: Tuesday 16th October 2018

TIMES: 09:30am

SHOW DURATION: 1 hour (no interval)

Book your tickets today on 021  450 7487  and don’t miss out on this highly animated and physical play!!{:}