T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

November 2022

  /    /  November

Post Eagarthóireachta (Video Editor) Tá Meangadh Fíbín, comhlacht léiriúcháin Teilifíse atá bunaithe i gConamara, ag lorg iarratais ar phost mar Eagarthóir, ar bhonn lánaimseartha. Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil suim acu sa scéalaíocht chruthaitheach agus ar mhaith leo a bheith ag obair i dtimpeallacht oibre chruthaitheach agus chomhoibríoch. Príomhscileanna: - Ard-Dioplóma sa Teilifís agus Léiriú na Meán nó a choibhéis -

Tá rannpháirtithe á lorg againn chun páirt a ghlacadh i Seó Cluichí Aicsin. Beidh an clár bunaithe ar an aimsir, agus beidh dúshláin le sárú ag na rannpháirtithe i dteannta leis an mbeirt láithreoirí, Tintreach agus Toirneach.  Tá rannpháirtithe á lorg againn chun páirt a ghlacadh sa chlár, idir 7-8 mbliana d'aois (rang a dó/ rang a trí). Ba