November 2021

  /  2021

Tá stiúir á glacadh ag an gcompántas drámaíochta Fíbín ar An Taibhdhearc (Amharclann Náisiúnta na Gaeilge) ar feadh tréimhse trí bliana. Cuirfear fáilte roimh iarratais ar an bpost: Bainisteoir Margaíochta & Poiblíochta.  Cuireann Fíbín fáilte roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil taithí acu ag obair i ról den chineál céanna. Is é Dé Céadaoin 19 Eanáir 2022 ag 5pm

Teicneoir Amharclainne Tá stiúir á glacadh ag an gcompántas drámaíochta Fíbín ar An Taibhdhearc (Amharclann Náisiúnta na Gaeilge) ar feadh tréimhse trí bliana. Tá sé i gceist ag Fíbín straitéis ealaíne uaillmhianach a fhorbairt don amharclann agus todhchaí rathúil a chothú do dhrámaíocht na Gaeilge. Cuirfear fáilte roimh Theicneoirí Amharclainne iarratas a chur isteach ar phost le Fíbín Teo. agus

Folúntas: Bainisteoir an Chaifé/Bheáir. Tá croífhoireann láidir á cur le chéile ag Fíbín sa Taibhdhearc agus cuirfear fáilte roimh iarratais ar an bpost: Bainisteoir an Chaifé/Bheáir. Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil taithí acu ag bainistiú caifé nó beáir. Is í an Chéadaoin 19 Eanáir 2022 ag 5pm an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Príomhdhualgais: • Bainistiú ar

Fógraíodh buaiteoirí Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais 2021 an tseachtain seo agus Samhlú ainmnithe mar ‘Clár Teilifíse na Bliana’. Déanann Samhlú ceiliúradh ar dhaoine agus ar na rudaí cruthaitheacha a rinne siad le linn na paindéime. Cúis mhór bróid atá sa duais seo. Tá muid fíorbhuíoch as gach uile dhuine a raibh páirt acu sa chlár. The Winners of the

Beidh 'An Triail' le Máiréad Ní Ghráda á léiriú againn ar líne i mbliana. Tá muid ar bís le bheith in ann an léiriú uathúil seo a chur ar fáil daoibh, ach tá muid ag súil go mór libh a fheiceáil arís san amharclann an bhliain seo chugainn. Cuir ríomhphost chuig eolas@fibin.com leis an nasc a fháil. We're delighted to announce

Tá an rige dubála ar ais ar an mbóthar an mhí seo agus muid ag taifeadadh cartún gleoite i mBaile Mhuirne. Déanfar an cartún a thaifeadadh i nGaeilge álainn na Mumhan. Tá muid ar bís! The dubbing rig is back on the road this month as we set of to record a lovely cartoon in Ballyvourney. The cartoon will

Tar éis trí sheachtain sa stiúideo tá Gailearaí Scú Scú taifeadta againn! Bhí an-spraoi go deo againn ag péinteáil, ag athchúrsáil, agus ag cruthú le cruthanna! Ag súil go mór leis an toradh deiridh a fheiceáil ar an scáileán. After three weeks in studio we have wrapped on Gailearaí Scú Scú ! We had so much fun painting, recycling,

An bhfuil taithí aisteoireachta agat nó an bhfuil suim agat san aisteoireacht? Tá muid sa tóir ar dhaoine chun athghuthú a dhéanamh ar chartún gleoite. Tapaigh an deis agus bí linn ar an 18/09 i mBaile Mhuirne chun do sheans a bheith agat. Do you have acting experience or an interest in acting? We are on the hunt for talented people to

Tá cúig shraith dhrámaíochta roghnaithe ag TG4, i gcomhar le Fís Éireann le forbairt do lucht féachana níos óige, faoi 35 bhliana. Roghnaíodh Saor Sin Ó Olc, sraith mhistéir dár gcuid, ina measc. Tá muid ar bís agus ag súil go mór leis an tsraith seo a fhorbairt! TG4 and Screen Ireland have chosen five new drama series to