T: 091 505855

Fíbín Media: eolas@fibinmedia.com

{:ga}2016 -Leath bealaigh tríd an bhliain cheana féin!!{:}{:en}2016 – Halfway through the year already!!{:}

  /  Newsletter   /  {:ga}2016 -Leath bealaigh tríd an bhliain cheana féin!!{:}{:en}2016 – Halfway through the year already!!{:}

{:ga}Tá cúpla mí thar a bheith gnóthach curtha againn dhínn i Fíbín agus ní stopann sé ansin! Tá neart fós fágtha sa dialann don chuid eile den bhliain….

Tá foireann aisteoirí roghnaithe againn don dráma nua ‘Tóraíocht’, á stiúradh ag Mikel Murfi a bheidh á léiriú in Amharclann an Black Box i nGaillimh i mí na Samhna. Tá aisteoir a bhfuil gradam IFTA bainte amach aige Dara Devaney i measc an fhoireann de sheachtar chomh maith le Seán T. Ó Meallaigh, Jonathan Gunning, Fionnuala Gygax, Lesley Conroy, Liz Fitzgibbon agus Kate Finegan! Tá an-ríméad orainn a bheith ag obair le foireann chomh cumasach agus tá muid ag súil go mór le bheith ag obair ar an léiriú seo.

Tá ag éirí go hiontach le camchuairt Mac Piarais i bPictiúir anseo sa bhaile agus thar lear. Tá sé feicthe ag breis agus 3,500 duine ó sheol muid é i gConamara i mí Márta. Tá an léiriú tar éis taisteal go Meiriceá agus Ceanada chomh maith le Baile Átha Cliath, an Iarmhí, go Maigh Eo, Dún i nGall agus ar ais go Conamara arís agus geit bainte as daoine leis an gcasadh mór ag an deireadh! Tuilleadh dátaí anseo.

Tá ár gcamchuairt le Stair Wars ar na Coláistí Gaeilge i gConamara ar siúl go fóill. Tá an léiriú nua seo scríofa agus stiúrtha ag Stephen Darcy feicthe ag breis agus 5,000 duine óg ó gach cearn den tír le dhá mhí anuas. Bhain na scoláirí uile an-taitneamh as an dráma go mór mór an radharc nuair a roghnaítear duine as an lucht féachana chun dul ar stáitse!

D’éirigh go hiontach leis an gcomórtas dearadh póstaer don dráma ‘An Triail’ a reáchtáil muid níos luaithe sa bhliain – is iontach a fheiceáil go bhfuil oiread cumas ealaíne sa ghlúin óg amuigh ansin! Beidh buaiteoir á roghnú againn go luath i mí Meán Fómhair agus beidh sé deacair buaiteoir a roghnú, gan dabht!

Tá suíomh gréasáin nua díreach seolta againn www.fibin.com, áit a bhfaighidh tú eolas ar dhátaí léirithe, ticéid agus an nuacht is déanaí. Ba bhreá linn aon aiseolas atá agaibh a chloisteáil!{:}{:en}We have had a hectic few months of new productions here in Fíbín but it doesn’t stop yet! There is plenty of events still in the diary for the rest of the year….

We are delighted to announce our fantastic cast for our upcoming production ‘Tóraíocht”, directed by Mikel Murfi which will be performed in the Black Box Theatre in Galway City this November. The cast of 7 includes IFTA winning actor Dara Devaney along with Seán T. Ó Meallaigh, Jonathan Gunning, Fionnuala Gygax, Lesley Conroy, Liz Fitzgibbon and Kate Finegan! We are delighted to be working with such a talented team and we are really looking forward to staging this new production.

Pearse in Pictures” has been touring non-stop at home and abroad since we launched it in Connemara in March. It has been seen by an audience of more than 3,500 people to date! The show has been performed the US and Canada as well as Dublin, Westmeath, Mayo, Donegal and all the way home to Connemara again, stunning audiences along the way with the dramatic twist at the end! More dates here.

“Stair Wars”, written and directed by Stephen Darcy, continues its tour of Irish Colleges in Connemara. It has been seen by more than 5,000 young people on courses here in the Gaeltacht over the last two months. The response has been great, particularly the scene where an audience member becomes part of the play!

The poster design competition that we ran earlier this year for “An Triail” was a huge success – it’s great to see that there is such a wealth of artistic talent amongst our youth! We will be announcing the winner in early September and we can assure you it won’t be an easy job!

We have just launched a newly refurbished website www.fibin.com where you will find information on performance dates, tickets, and all the latest news. We would love to hear your thoughts on it!{:}