Ár Scéal

Home Ár Scéal

Ár Scéal

Ár Scéal, sraith nua ealaíne do pháistí le feiceáil ar TG4 ón Luan 29 Deireadh Fómhair Sraith nua beo-aicsin is ea Ár Scéal (26 x 11’) léirithe ag Meangadh Fíbín do TG4. Leanann an tsraith uailmhianach seo an láithreoir Úna Ní Fhlatharta, ina veain ildaite lán d'ealaíon, agus í ag tabhairt cuairt ar 52 bunscoil

Mr. Mender and The Chummyjiggers

    Meet Mr. Mender & The Chummyjiggers, a bright and energetic preschool live action series in which Mr. Mender; the toy mender awakens some playtime favourite toy friends that live in his magical toy trunk. It is where we see imagination and mended toys come to life! The series is driven by the narration of

GAA Nua

Breathnaíonn an clár GAA Nua ar bhealach úr ar ár gcluichí ársa. Taistilíonn Dara Ó Cinnéide, captaen buaiteach Chraobh Uile–Éireann mórthimpeall na tíre ag fiosrú mar a ghlacann na cluichí Gaelacha le hathruithe in eolaíocht agus i dteicneolaíocht agus foirne sa tóir ar imirt/cruthú níos fearr. Téann an tsraith ceithre leathuair seo gar don aicsean

Face It Academy

Breathnaigh ar an sraith smididh maisíochta nua do dhaoine óga ar an aip Swipe TV ag an nasc seo Is féidir an Aip a íoslódáil san App nó sa Google Play Store chomh maith! Bainigí taitneamh as!!   Check out Fíbín Media's special effects make-up series for kids on the Swipe TV app at this

Snámh in aghaidh Easa

CLÁR FAISNÉISE DRÁMATÚIL A LEANANN CEITHRE BHÁD AS OILEÁIN ARÁNN, AGUS IAD AR AISTEAR AS ROS A’MHÍL GO DTÍ INSE SHEALTAINN AR THÓIR RONNAIGH ATÁ DEACAIR LE FÁIL. TÁ SCIL AR LEITH AG TEASTÁIL SA MHODH A ÚSÁIDEANN NA HIASCAIRÍ SEO I DTIMPEALLACHT CHONTÚIRTEACH CHUN RONNAIGH A GHABHÁIL. Nuair a d’fhág an cheithre bhád amach

Sárscoil Drámaíochta

MEANGADH FÍBÍN AG FORBAIRT TALLANN NUA Reachtáileadh Sárscoil Drámaíochta Fíbín mar scéim phiolótach don chéad uair i mí Iúil 2011 le tacaíocht ó Roinn na Gaeltachta.  D’éirigh thar cionn leis, agus tá sé ag dul i bhfeabhas ó shin i leith.  Cé gur cúrsa nua go maith é, thosaigh an coincheap don Sárscoil i bhfad

Saol Faoi Shráid

Saol Faoi Shráid is teideal don tsraith nua pupadóireachta Gaeilge atá cruthaithe agus léirithe ag Meangadh Fíbín do TG4. Dírithe ar aois ghrúpa 3-6 bliana, cuirimid aithne ar bheirt phuipéad Glibín agus Ribín, carachtair ó shaol eile i lár na cruinne atá imithe ar strae mar gur thuairt a spásárthach faoin talamh. Tá siad ag cur

© Fíbín Media 2019 - Dearadh Gréasáin / Designed by Aoife Kelly